Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

198/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Poradna

Doprovod do školy
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Přijetí cizince do základní školy
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Úvazek
Školní psycholožka
Úvazek
Podnapilý rodič
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory