Odborná kvalifikace asistenta pedagoga

Vydáno:

  • Odborná kvalifikace asistenta pedagoga – některé případy
  • Dvě skupiny asistenta pedagoga – činnosti a vzdělání, kterým je získána odborná kvalifikace

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace vychovatelů
Kvalifikační dohoda
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Doprovod do školy
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Kvalifikace
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Úvazek asistenta
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Pracovní smlouva
Prodloužení zkušební doby
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících