Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků

Vydáno:

V současné době neexistuje taxativní výčet forem odborného rozvoje zaměstnanců, nicméně v ustanovení § 227 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jsou uvedeny jeho stěžejní formy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kvalifikační dohoda
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ

Poradna

Absence učitelů - studium
Výkaz práce
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Výuka Aj
Školní psycholožka
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Kvalifikace
FKSP a očkování
Kvalifikace
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů