Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků

Vydáno:

V současné době neexistuje taxativní výčet forem odborného rozvoje zaměstnanců, nicméně v ustanovení § 227 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jsou uvedeny jeho stěžejní formy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kvalifikační dohoda
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace

Poradna

Absence učitelů - studium
Výkaz práce
Kvalifikace
FKSP a očkování
Kvalifikace
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Pracovnělékařské prohlídky
Kvalifikace
Zástupce ředitele
Ukončení předškolního vzdělávání
Samostudium
Asistenční pes
Kvalifikace