Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Vydáno:

Učitelé i ředitelé tráví poměrně dost vzácného času tím, že se vzdělávají. Neobejdou se bez toho, protože požadavky společnosti na vybavenost občanů se proměňují velkým tempem, a mění se i samy děti. Vzdělávací politika při snaze o zvýšení kvality vzdělávání zavádí do systému novinky a potřebuje se postarat především o to, aby je přijali pedagogové, kteří je mají realizovat.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
Oblasti plánování zaměstnanců
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Kvalifikační dohoda
Spolupráce pedagogických pracovníků
Cíle profesního učení
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Covid-19 jako nemoc z povolání
Vzdělávání koordinátorů EV

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce