Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP

Vydáno:

S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“ (demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). -

- DVPP vedoucí ke zvýšení či prohloubení kvalifikace a jeho financování, akreditace MŠMT.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Kvalifikační dohoda
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Ochrana pedagogů
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Návštěva u lékaře
Hospitace

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
DVPP
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Platová třída
Výkaz práce
Odměna za očkování
Povinné předškolní vzdělávání
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Pořízení počítačů z ONIV
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Podnapilý rodič