Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP

S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“ (demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). -

- DVPP vedoucí ke zvýšení či prohloubení kvalifikace a jeho financování, akreditace MŠMT.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Kvalifikační dohoda
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Ochrana pedagogů
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Návštěva u lékaře
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
ONIV školství - pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku
Učitel autoškoly a adaptační období
Asistent pedagoga, pedagog
Platová třída zástupce ředitele školy
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Pořízení počítačů z ONIV
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
183/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků