Syndrom vyhoření a jeho prevence

Vydáno:

Syndrom vyhoření (také „burnout“, vyhasnutí, totální ztráta energie, ztráta profesionálního nebo osobního zájmu atd.) poprvé popsal H. Freudenberger v roce 1975. Stav vyhoření můžeme jednoduše definovat jako extrémní nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie (fyzické, psychické, emocionální). Při opakovaném, dlouhodobém nebo extrémním výdeji bez doplnění vydané energie (investice) dochází k maximálnímu vyčerpání organismu, které je doprovázeno silným poklesem výkonnosti, psychické odolnosti a zájmu o vše kolem a různými dalšími psychickými a psychosomatickými obtížemi.

Související dokumenty

Pracovní situace

Stres v osobním a pracovním životě učitele
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů
Rozvoj pedagogických pracovníků
Ochrana pedagogů
Školní metodik prevence
Návštěva u lékaře
Školní psycholog na střední škole
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Adaptační kurzy

Poradna

Učitel autoškoly a adaptační období
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Jmenování ředitele
Problémy ve třídě
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby