Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky

Vydáno:

Snad všichni známe ty emočně vypjaté chvíle, kdy na nás žáci slovně (nevybíravě, drze, možná vulgárně) zaútočí. Je dobré si tedy zopakovat, jak reagovat ve vyhrocené situaci, kdy nás žák/žákyně tzv. vytočí.

Související dokumenty

Pracovní situace

Adaptační kurzy
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Školní psycholog na střední škole
Školní metodik prevence
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Jednání výchovné komise
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Kariérové poradenství
Individuální výchovný plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Žák v zahraničí
Platová třída
Odměna za očkování
Odpovědnost
Platová třída zástupce ředitele školy
Poskytnutí informací třetí osobě
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období