VP a další poradenští pracovníci

Vydáno:

Ve školách, v nichž poradenská činnost funguje skutečně efektivně, zpravidla VP velmi úzce spolupracují s metodiky prevence rizikového chování. Obě tyto funkce jsou ve škole povinné a je skutečně výhodné, když je plní dva různí učitelé, kteří se vzájemně dokážou shodnout a jejich postoje k poradenské problematice jsou podobné. V některých menších školách se stává, že obě pozice zaujímá totožný učitel.

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a pedagogicko-psychologická poradna
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
VP a speciálně pedagogické centrum
Školní psycholog na základní škole
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Kdo je výchovný poradce
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Individuální výchovný plán
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Platová třída zástupce ředitele školy
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Úvazek