VP a pedagogicko-psychologická poradna

Vydáno:

Každá škola má svoji spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu, resp. v poradně má svého spádového psychologa a speciálního pedagoga, kteří vyšetřují děti ze školy a se školou také komunikovat o přiznaných podpůrných opatřeních daných žáků, případně dalších modifikacích studia. Současná legislativa umožňuje, aby žáci a jejich zákonní zástupci využili služeb i jiné pedagogicko-psychologické poradny.

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a další poradenští pracovníci
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Školní psycholog na střední škole
Kdo je výchovný poradce
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Individuální výchovný plán
Školní psycholog na základní škole

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Třídní důtka - odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Kvalifikace
FKSP