ČOSIV - odborná pomoc zdarma

Vydáno:

Dětské duševní zdraví je křehké a zejména nyní, v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině, vyvstává řada situací, ve kterých si ani zkušení dospělí – rodiče i učitelé – nemusí vědět rady.

Související dokumenty

Pracovní situace

Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Adaptační koordinátor
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
VP a další poradenští pracovníci
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Přijetí cizince do základní školy

Vzory