Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)

Vydáno:

Ztráta významné blízké osoby představuje zátěž a stres jak v životě dospělých, tak i v životě dětí. Jak vhodným způsobem komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby a procházejí náročným procesem truchlení? Čemu je vhodné se vyhnout a na co je vhodné v komunikaci klást důraz? Text přináší tipy pro pedagogické pracovníky škol, kteří budou lépe vybaveni pro komunikaci s rodiči.

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
VP a další poradenští pracovníci
Školní psycholog na střední škole
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Jednání výchovné komise
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní psycholog na základní škole
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Kariérové poradenství
Individuální výchovný plán
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Minimální preventivní program
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Syndrom vyhoření a jeho prevence

Poradna

Ochrana osobních údajů
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Kvalifikace
Platová třída zástupce ředitele školy
Školní psycholog a jeho financování
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce