Kariérové poradenství

Vydáno:

Jinou významnou oblast práce výchovného poradce představuje kariérové poradenství. Při individuální práci se žáky do této oblasti zpravidla vedení školy zasahuje minimálně. Výchovní poradci však v některých základních školách pořádají schůzky pro rodiče žáků osmých a devátých tříd, kde hovoří o možnostech dalšího studia žáků. Mimo to výchovní poradci někdy organizují exkurze pro žáky uvedených tříd.