Jednání výchovné komise

Vydáno:

Základní předpisy, metodické materiály

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Individuální výchovný plán
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Školní psycholog na střední škole
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Školní metodik prevence
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole

Poradna

Ochrana osobních údajů

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
MSMT-21149/2016 k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vzory