Opatření ve výchově

Opatření ve výchově jsou negativní nebo pozitivní důsledky určitého chování dítěte.

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. mohou být za prokázané porušení povinností uložena tato negativní výchovná opatření: