Útěk dítěte ze zařízení

Ředitel zařízení je povinen oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění. Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení nebo z místa pobytu nebo přechodného ubytování nebo z místa podmíněného umístění mimo zařízení.