Dětský domov

Podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb. dětský domov zajišťuje péči:

  • o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování; tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova;
  • o děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let.