Podíl rodičů na výši příspěvku

Podíl rodičů na úhradě příspěvku stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Toto rozhodnutí je rozhodnutím ve správním řízení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Hrazení příspěvku
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Výchovné a rodinné skupiny
Komunikace s OSPOD, soudem; umístění dítěte, přemístění dítěte
Dětský domov
Výchovný ústav
Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Opatření ve výchově
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Povinná dokumentace ústavních zařízení
Dozor státního zastupitelství
Útěk dítěte ze zařízení
Smlouva o plném přímém zaopatření a smlouva o dobrovolném pobytu
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Ústavní a ochranná výchova
Diagnostický ústav
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga

Poradna

Příplatek
Odpovědnost
PHmax
Poskytnutí informací třetí osobě

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

Nařízení vlády

440/2013 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení