Komunikace s OSPOD, soudem; umístění dítěte, přemístění dítěte

Diagnostický ústav písemně sděluje příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí na základě komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče (§ 5 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb., dále orgánu sociálně-právní ochrany dětípříslušnému podle místa trvalého pobytu dítěte diagnostický ústav oznamuje přijetí, umístění nebo přemístění dítěte, a to do 3 pracovních dnů.