Adaptační kurzy

Vydáno:

Pořádání seznamovacích či adaptačních kurzů pro první ročníky se stalo trendem dnešní doby a většina středních škol zařazuje tyto programy do úvodních dnů školního roku. Mají však opravdu nějaký smysl, nebo je to pro studenty spíše prodloužení prázdnin? A co by se na takovém správném „seznamováku“ mělo dít?

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Školní metodik prevence
Minimální preventivní program
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Školní psycholog na střední škole
Jednání výchovné komise
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Šikana ve školní třídě
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Povinnost učitele zúčastnit se adaptačního kurzu
Učitel autoškoly a adaptační období
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Adaptační období v MŠ a bezpečnost