Jana Lidická

Pořádání seznamovacích či adaptačních kurzů pro první ročníky se stalo trendem dnešní doby a většina středních škol zařazuje tyto programy do úvodních dnů školního roku. Mají však opravdu nějaký smysl, nebo je to pro studenty spíše prodloužení prázdnin? A co by se na takovém správném „seznamováku“ mělo dít?
Vydáno: 04. 12. 2012
  • Článek
Pořádání seznamovacích či adaptačních kurzů pro první ročníky se stalo trendem dnešní doby a většina středních škol zařazuje tyto programy do úvodních dnů školního roku. Mají však opravdu nějaký smysl, nebo je to pro studenty spíše prodloužení prázdnin? A co by se na takovém správném „seznamováku“ mělo dít?
Vydáno: 19. 10. 2012
Školní psychologové se na našich školách začali objevovat již na počátku devadesátých let. V dnešní době se s nimi můžeme setkat čím dál tím častěji. Jejich působení na školách je považováno za jakýsi moderní trend.
Vydáno: 25. 09. 2012
  • Článek
Školní psychologové se na našich školách začali objevovat již na počátku devadesátých let. V dnešní době se s nimi můžeme setkat čím dál tím častěji. Jejich působení na školách je považováno za jakýsi moderní trend. Někdo školního psychologa považuje za nutnost, někdo možná za zbytečný přepych. Kdo vlastně je školní psycholog, jaký má úkol a proč je potřeba?
Vydáno: 22. 02. 2012
  • Článek
V českých školách začínáme pomalu obtížně hledat třídy, kde by nebyl alespoň jeden žák cizí národnosti. Tato skutečnost je důsledkem narůstající globální migrace a s ní spojeným nárůstem počtu cizinců v naší celkové populaci. Škola se tak stává místem, kde se střetávají odlišné kultury, a navíc k tomuto střetu dochází během citlivého období vývoje. Na školu a učitele je tak kladen specifický nárok, kterému je dobré porozumět, abychom dokázali adekvátně reagovat.
Vydáno: 20. 12. 2011
  • Článek
V dnešní době, kdy se prodlužuje doba profesní přípravy a posouvá se čas odchodu z domova a osamostatnění od rodiny, tráví děti a dospívající převážnou část prvních dvou desetiletí života v prostředí rodiny a školy. Tyto instituce jsou považovány za základní socializační činitele a jejich vliv na vývoj a utváření osobnosti dětí a dospívajících bývá považován za stěžejní.
Vydáno: 27. 09. 2011