Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet

Vydáno:

Záškoláctví je běžné označení pro neomluvené či úmyslné absence dítěte ve vyučování a je to nejčastější výchovný problém, který školy řeší. Jedná se o jev, který je řazen mezi poruchy chování a sociálně patologické jevy...