Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Vydáno:

Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28