Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem

Vydáno:

Pro školy je velmi těžké vyrovnat se se všemi riziky, které přináší užívání internetu a konkrétních ICT zařízení při výuce. V základním nastavení je třeba řešit kybernetická rizika pro organizaci jako celek, ochranu dat žáků i zaměstnanců školy. Dále je třeba ošetřit pravidla a prostředí pro kontakt žáků s technologiemi a internetem. Zcela zásadní je přemýšlet o určení rolí a vhodnou dělbu práv a povinností mezi všechny aktéry budování školy jako bezpečného místa pro výchovu a vzdělávání. Nabízíme inspiraci pro jednotlivé oblasti života školy, kde je nutné u technologických rizik preventivně stanovovat vhodná opatření a formou interních pravidel školy informovat všechny aktéry. Základní pravidla o používání internetu a technologií je třeba také zapracovat do školního řádu, do řádů odborných pracoven. Rizika vyplývající z přístupu žáků na internet je třeba zakomponovat také do minimálního preventivního programu.