Přístupnost školního webu podle litery zákona

Vydáno:

Školní web není holubník. Zákony mu stanovují pravidla, která musí respektovat, aby se na webu cítil pohodlně jakýkoliv návštěvník.

Související dokumenty

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Pracovní situace

Strategické řízení a plánování v digitální škole
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Jak zadat školní web
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Narušování online výuky
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Zálohování dat
Počítačová pracovna
Elektronická třídní kniha
GDPR - pro školy
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Údržba a plánování
Volba operačního systému
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost