Přístupnost školního webu podle litery zákona

Vydáno:

Školní web není holubník. Zákony mu stanovují pravidla, která musí respektovat, aby se na webu cítil pohodlně jakýkoliv návštěvník.

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategické řízení a plánování v digitální škole
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Jak zadat školní web
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Narušování online výuky
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
GDPR - pro školy
Zálohování dat
Počítačová pracovna
Elektronická třídní kniha
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Poradna

Jmenování ředitele
Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Granty
IT technika do výuky a nákup z dotace
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Smlouva
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Zveřejňování fotografií
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)