Přímá vyučovací povinnost

Plné znění otázky

Můžete mi prosím poradit, jak mám při určení přímé ped. činnosti ředitele a jeho zástupce správně postupovat? Jsem nově ředitelkou       v příspěvkové organizaci, jejíž součástí je ZŠ, ZUŠ, MŠ, školní družina, školní klub a školní jídelna. Nevím, jestli dobře chápu výklad školského zákona - § 2 (4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. - znamená to, že se úvazek ředitele a zástupce bude v našem případě počítat jen podle počtu tříd základní školy...? Je pro mne trochu matoucí ustanovení § 4 odst. 1 nařízení vlády...napočítat všechny "třídy, studijní skupiny, oddělení, kursy, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum," podle písm. a). Předchozí pan ředitel s paní zástupkyní si do přímé činnosti započítávali třídy ZŠ a k tomu ještě oddělení ŠD, takže učili nižší počet hodin, než mi vychází "z tabulky" ve školském zákoně.

Odpověď