Zřizovatel

Plné znění otázky

1. Ředitel školy si vytváří pracovní náplň sám. Jakým způsobem může zřizovatel tuto pracovní náplň ovlivnit nebo jakým způsobem může stanovit řediteli pracovní povinnosti?

2. Jak může zřizovatel postupovat vůči řediteli, který bez projednání se zřizovatelem (vyhl. č. 74/2005) přeruší činnost školní družiny?

3. Může vyhlásit ředitel „ředitelské volno“ na zájezd pedagogických a nepedagogických pracovníků?  Pokud ano, dle našeho názoru by měla být školní družina v provozu. Co by pak měli mít pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci zapsáno v evidenci docházky?

4. Co lze u ředitele škol považovat za mimořádné úkoly pro přiznání odměn?

Odpověď