Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti

Vydáno:

Pro řešení agendy v rámci školy používáme informační systémy, např. systém Bakaláři, spisovou službu, elektronickou poštu, ekonomický systém atd. Dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech (dále jen „vyhláška o významných informačních systémech“) má škola povinnost vytvořit seznam všech informačních systémů, které používá a provést posouzení podle kritérií v ní uvedených. Tato vyhláška je k 1. 1. 2021 novelizována a posouzení naplnění jejích kritérií bych tak měl provést znovu. První posouzení mělo být provedeno v roce 2015.

Související dokumenty

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Narušování online výuky
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Windows 10 pro učitele
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Zákonný zástupce
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Smlouva
IT technika do výuky a nákup z dotace

Zákony

181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyhlášky

317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích