Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?

Při školních výletech nebo např. při zkráceném vyučování dochází k odchylce od obvyklého rozsahu a podmínek péče poskytované jinou osobou (např. pedagogickým pracovníkem). Je nutné informovat rodiče a získat jeho souhlas správným souhlasem. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Zákonný zástupce
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Plán kontrolní činnosti - celý rok
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Podání léku dítěti s epilepsií
Rozchod na školní akci
Kurzy