Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?

Při školních výletech nebo např. při zkráceném vyučování dochází k odchylce od obvyklého rozsahu a podmínek péče poskytované jinou osobou (např. pedagogickým pracovníkem). Je nutné informovat rodiče a získat jeho souhlas správným souhlasem. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací

Poradna

Podání léku dítěti s epilepsií
Rozchod na školní akci
Kurzy