Kurzy

Plné znění otázky

Měla bych další dotaz na správný postup škol (MŠ, ZŠ – zřizovatelem je obec) při zajišťování různých kurzů (plavání, lyžování, školy v přírodě apod.), kdy školy (v pozici objednatele) uzavírají smlouvy s poskytovateli ubytování (v některých případech včetně stravování) ve smlouvě si dále ujednají, že zákonní zástupci provedou platbu přímo poskytovateli služeb, a tudíž také přebírají na sebe odpovědnost v případě odhlášení dítěte z kurzu, pobytu (storno poplatky). Je tento postup v pořádku? Neměla by škola finanční prostředky vybrat za zákonné zástupce a následně předat poskytovateli a převzít odpovědnost také?

Odpověď

Související dokumenty