Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)

Vydáno:

O předávání informací o žákovi zákonným zástupcům obvykle pochybnosti nepanují. Objevuje se ale otázka, zda je možné informace poskytnout i novému partnerovi rodiče, který se informací domáhá s odkazem na § 885 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Související dokumenty

Pracovní situace

Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Zákonný zástupce
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Narušování online výuky
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy

Poradna

Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)