Strategické řízení a plánování v digitální škole

Vydáno:

V digitálním věku 21. století je nutné promýšlet, jak internet a digitální inovace ve vzdělávání proměňují samotné učení dětí a studentů. Je nutné měnit náš přístup jako odpovědných osob za tvorbu inspirativního prostředí, kde každý jednotlivec rozvíjí na maximum svůj potenciál a zároveň se učí žít v sociálních vazbách s ostatními ve společenství školy. Náš celkový přístup k inovacím podporujícím učení dětí musí být více založen na datech a informacích, které vyhodnocujeme a stojíme za zásadními rozhodnutími proměny naší školy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Počítačová pracovna
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Volba operačního systému
Narušování online výuky
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Zálohování dat
Údržba a plánování
Kdo je ICT správce
Elektronická třídní kniha
Kdo je ICT koordinátor/metodik
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Jak zadat školní web
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Ochrana osobních údajů
Ukončení předškolního vzdělávání
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV
Zjišťování osobních údajů ve škole
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
IT technika do výuky a nákup z dotace
Výuka Aj
Smlouva
Zveřejňování fotografií

Zákony

30 799/2005-551 stanovující "Standard ICT služeb ve škole" a náležitosti dokumentu "ICT plán školy" jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ - aktualizace