Cestovní náhrady

Plné znění otázky

Zaměstnanec nastoupil na studium pro koordinátory ICT (specializační studium). Má nárok na cestovní náhrady pro dojíždění k tomuto studiu? Jde o prohloubení jeho kvalifikace, nebo zvýšení?

Odpověď