Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání

Vydáno:

Ochrana osobních údajů stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údaj“) je oblastí, s níž se každý setkává prakticky denně. Původním záměrem tohoto zákona byla, a vlastně stále je, ochrana subjektu údajů a jeho soukromí. Ovšem, jako i v jiných případech, je i tento zákon zneužíván. Ve školství se například objevují stížnosti studentů na to, že škola bez jejich souhlasu, a tedy neoprávněně, zpracovává jejich osobní údaje v podobě výsledků vzdělávání, obecně řečeno známek. Často se dožadují jejich likvidace.

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Narušování online výuky
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Strategické řízení a plánování v digitální škole

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Zveřejňování fotografií
Výuka plavání a omluvenky
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Ochrana osobních údajů
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Nehodnocení
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Hodnocení v náhradním termínu
Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)