Ztráta věci z nezabezpečené skříňky

Vydáno:

Jak postupovat, když se žákovi ztratí věc z nezabezpečené skříňky, přičemž skříňky byly sledované kamerovým systémem s dobou uložení 7 dnů?

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Sazebník úhrad za poskytování informací
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Záznam z pedagogické rady
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Předávání lékařských zpráv dětí škole
Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií

Poradna

Zveřejňování fotografií
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Granty
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Poškozená tabule - náhrada škody
Rozchod na školní akci
GDPR
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Ochrana osobních údajů
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy

Zákony

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Nařízení vlády

101/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.