Ztráta věci z nezabezpečené skříňky

Vydáno:

Jak postupovat, když se žákovi ztratí věc z nezabezpečené skříňky, přičemž skříňky byly sledované kamerovým systémem s dobou uložení 7 dnů?

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Sazebník úhrad za poskytování informací
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Záznam z pedagogické rady
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Předávání lékařských zpráv dětí škole
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Zveřejňování fotografií
Poškozená tabule - náhrada škody
Rozchod na školní akci
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
GDPR
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Ochrana osobních údajů
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek

Zákony

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Nařízení vlády

101/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.