Vzdání se funkce

Plné znění otázky

Můj dotaz směřuje k problematice vzdání se funkce ředitele školy. Chtěla bych se zeptat, zda průběh celého pracovně právního aktu je správný. 1. ředitel se vzdá funkce k datu 31.6.2022, svůj záměr doručí zřizovateli školy např. 20.6.2022. 2. Škola nemá zástupce ředitele statutárního orgánu, ale jen zástupce bez pravomoci zastupovat školu. Kdo nabídne řediteli pracovní pozici dle jeho kvalifikace a zdravotního stavu po vzdání se funkce? Zřizovatel, který určí osobu, která bude školu zastupovat? 3. Kdo dá řediteli výpověď z důvodu fikce nadbytečnosti, když ředitel nabídku odmítne? 4. Pakliže zřizovatelem pověřená osoba funkci ředitele v zastoupení přijme, je to ta osoba, která dá řediteli výpověď pro nadbytečnost, protože ředitel nepřijme nabídku místa pedagoga? 5. Pakliže doručí zřizovatelem určená osoba výpověď ještě do konce 30. 6. 2022, běží výpovědní doba od 1. 7. 2022 a pracovní poměr končí dnem 31. 8. 2022. A tudíž od 1. 9. 2022 je nový ředitel tzv. volný pro nového zaměstnavatele nebo může nastoupit i v srpnu, protože funkci ředitele již od 1. 7. 2022 nezastává.

Odpověď