Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce

Vydáno:

Podle § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) inspekční činnost ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Tematické zprávy České školní inspekce
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Nahrávání pedagogů ve vyučování

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pracovní řád pro zaměstnance škol