Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?

Odborná poradna

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Krajské hygienické stanice
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Poradna

Zmocnění zdravotníka
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Škola v přírodě na 5 a méně dní