Kdy mohu ve škole používat ChatGPT?

Vydáno:

ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer) je jazykový model založený na umělé inteligenci (AI) vyvinutý společností OpenAI. Vyznačuje se tím, že uživatelům umožňuje vylepšovat a řídit konverzaci tak, aby dosáhla požadované délky, formátu, stylu a míry podrobnosti a byla vedena v určeném jazyce. Dokáže zohlednit po sobě jdoucí dotazy a odpovědi v každé fázi konverzace jakožto kontext a obsahově pokrývá různé vědomostní oblasti.