VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Vydáno:

Činnost středisek výchovné péče upravuje vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. Přestože se jich týká odlišná legislativa, jsou střediska výchovné péče řazena mezi poradenská zařízení, s nimiž školy intenzivně spolupracují. Jejich spektrum činnosti se zaměřuje především na žáky s výchovnými obtížemi.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální výchovný plán
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Minimální preventivní program
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Individuální vzdělávací plán
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Základním cílem modulu pro ZŠ, který je součástí programu"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017"(dále jen Excelence), je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o tale
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Lesní školka
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání