VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Vydáno:

Činnost středisek výchovné péče upravuje vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. Přestože se jich týká odlišná legislativa, jsou střediska výchovné péče řazena mezi poradenská zařízení, s nimiž školy intenzivně spolupracují. Jejich spektrum činnosti se zaměřuje především na žáky s výchovnými obtížemi.

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální výchovný plán
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Minimální preventivní program
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Kariérové poradenství
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Školní psycholog na základní škole
Jak na modrou velrybu
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Lesní školka
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Platová třída zástupce ředitele školy

Vyhlášky

458/2005 Sb. , kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče