Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců

Plné znění otázky

Dovolte mi dotaz, vztahující se ke snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (PPČ) učitele – výchovného poradce. NV č. 75/2005 Sb. je celkem jasné. Různý je však výklad § 3, který se vztahuje ke snížení týdenního rozsahu PPČ v případě, kdy je na škole ustanoveno více výchovných poradců. Základní škola má 700 žáků a 2 výchovné poradce. Dle § 3 se jedná o školu do 800 dětí a celkem se výchovnému poradci snižuje týdenní rozsah PPČ o 4 hodiny týdně. Varianta 1) Je-li na I. stupni 300 žáků a na II. stupni 400 žáků, sníží se tak každému z výchovných poradců týdenní rozsah o 2 hodiny týdně. Celkem se tak sníží výchovným poradcům týdenní rozsah PPČ o 4 hodiny týdně. Pak je tu ovšem další výklad. Varianta 2) Je-li na I. stupni 300 žáků, sníží se výchovnému poradci podle uvedeného NV týdenní PPČ o 3 hodiny týdně a výchovnému poradci na II. stupni (400 žáků) rovněž o 3 hodiny týdně. Celkem se tak sníží výchovným poradcům týdenní rozsah PPČ o 6 hodin týdně. (Podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků; na obou stupních do 550 žáků = snížení každému z poradců o 3 hodiny týdně.) Dle mého soudu by měla být správně první varianta, tj. že při součtu úlevy z přímé pedagogické činnosti tyto hodiny nesmí přesáhnout úlevu dle CELKOVÉHO počtu žáků na škole. V součtu snížení hodin u dvou výchovných poradců při 700 žácích tak může být snížení přímé pedagogické činnosti max. 4 hodiny.

Odpověď