Výchovný poradce – metodické vedení učitelů

Vydáno:

V neposlední řadě se výchovní poradci podílejí na metodickém vedení a některých formách vzdělávání dalších učitelů školy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
VP a další poradenští pracovníci
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Individuální výchovný plán
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Kdo je výchovný poradce
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Školní metodik prevence
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kariérové poradenství
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Minimální preventivní program
Spolupráce pedagogických pracovníků

Poradna

IVP
Platová třída
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Individuální vzdělávání
IVP
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Individuální vzdělávání
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost