Výchovný poradce – metodické vedení učitelů

Vydáno:

V neposlední řadě se výchovní poradci podílejí na metodickém vedení a některých formách vzdělávání dalších učitelů školy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
VP a další poradenští pracovníci
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální výchovný plán
Kdo je výchovný poradce
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Školní metodik prevence
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kariérové poradenství
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Minimální preventivní program
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Spolupráce pedagogických pracovníků

Poradna

IVP
Platová třída
Prodloužení zkušební doby
Platová třída zástupce ředitele školy
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Zrušení IVP žáka střední školy
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele