Výchovný poradce a žáci s SVP

Vydáno:

Významnou součást činnosti výchovného poradce představuje práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud ve škole nepůsobí speciální pedagog ani psycholog, je v kompetenci výchovného poradce:

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální výchovný plán
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Kdo je výchovný poradce
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Kariérové poradenství
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Minimální preventivní program

Poradna

Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Platová třída zástupce ředitele školy
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí