Individuální vzdělávací plán v základní škole

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Individuální výchovný plán
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Adaptační koordinátor
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
ADHD v období dospívání (adolescence)
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga

Poradna

Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí
IVP
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Platová třída