Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Školní psycholog na střední škole
Individuální výchovný plán
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
ADHD v období dospívání (adolescence)

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Přestup z VŠ na VOŠ
Individuální vzdělávání
IVP
Kvalifikace
Individuální vzdělávání
IVP
Pomůcky
Platová třída
Vyživovací povinnost
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Zrušení IVP žáka střední školy
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vzory