Pomůcky

Plné znění otázky

Existuje nějaký výklad k odst. 1 § 51 vyhlášky č. 177/2009 Sb. konkrétně, co znamená povolená pomůcka u profilových zkoušek? Narazili jsme na problém, kdy kontrolní orgán považuje za povolenou pomůcku u praktické zkoušky oboru grafický design počítač. Předpokládali jsme, že se nemá jednat o taxativní výčet všech pomůcek, ale pouze o výčet pomůcek, které ředitel povolí nad rámec pomůcek z logiky věci nezbytných pro vykonání dané profilové zkoušky.

Odpověď