Přestup z VŠ na VOŠ

Plné znění otázky

Může student z vysoké školy zdravotnického oboru přestoupit na vyšší odbornou školu zdravotnickou nebo musí jít cestou přijímacího řízení?

Odpověď