Individuální vzdělávání

Plné znění otázky

1. Pokud byl dítěti, které se vzdělává individuálně, udělen odklad školní docházky, musí pro další školní rok opět oznamovat, že i v době odkladu se bude i nadále vzdělávat individuálně?

2. Musí tudíž opět na přezkoušení ve 3.-4. měsíci od zahájení individuál. vzdělávání?

Odpověď