Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Individuální vzdělávací plán
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Školní psycholog na základní škole
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
VP a další poradenští pracovníci
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Individuální vzdělávání
IVP
Příplatek
Kvalifikace
Platová třída
Ochrana osobních údajů
Kvalifikace