Zrušení IVP žáka střední školy

Plné znění otázky

Jako ředitelka školy jsem povolila vzdělávání podle IVP jako jiný závažný důvod (§ 18 ŠZ) žákovi, protože závodně sportuje a má každodenní tréninky jízdy na kole. V IVP je dohodnutý způsob komunikace žáka s vyučujícími a plnění povinností. Žák není schopen povinnosti plnit a dohodnuté dodržovat. Ráda bych mu tedy IVP zrušila, nicméně nevím, zda je to vůbec možné a jak případně postupovat. 

Odpověď