IVP

Plné znění otázky

Přijde-li z PPP zpráva z vyšetření, kde má žák zaškrtnuto „s IVP“ – zákonný zástupce již nemusí žádat ředitele školy o udělení povolení ke vzdělávání podle IVP? Stačí jen informovaný souhlas, který nám zák. zástupce podepíše? Podpis zák. zástupce – informovaný souhlas – stačí jen jeden po dobu platnosti podpůrného opatření? Tzn., pokud je podpůrné opatření po dobu dvou let, stačí tento jeden podpis informovaného souhlasu?

Odpověď